Košík
Celkem:0 Kč
Kusů: 0 ks

Oddíl I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platné pro tento internetový obchod realizovaný na adrese www.soviraj.cz (dále jen Internetový obchod) se vztahují na uzavírání kupních smluv prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku mezi Lukášem Najmanem – LUNA, IČ: 63085887, se sídlem U družstva Ideál 1115/17, Praha 4, (dále jen „Prodávající“) a fyzickou či právnickou osobou – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) s platností od 1.5.2010.

Kupní smlouvy a obchodní podmínky se řídí Občanským zákoníkem (z.č.40/1964) a Zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992) a popřípadě Obchodním zákoníkem (z.č. 513/1991). Elektronicky přístupná kupní smlouva umožňující archivaci a její reprodukci je uzavřena v českém jazyce, průběhem nákupu v Internetovém obchodě je zřejmá akceptace těchto obchodních podmínek.

Kupující provedením objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, seznámil se s nimi, souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy a souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon) a jejich archivaci. Kupující před odesláním objednávky měl možnost objednávku zkontrolovat, měnit či opravovat.

Oddíl II. Objednávky v Internetovém obchodě, dodací a platební podmínky

Objednávka zboží jsou realizovány formou objednávkového formuláře či elektronickou poštou. Každá objednávky je Prodávajícím telefonicky potvrzena s čímž Kupující souhlasí. Bez pozitivní telefonického potvrzení nebude objednávka realizována. Termíny dodání výrobku budou telefonicky domluveny, stejně tak jako případné požadované odchylky výrobku. Zrušení objednávky ze strany Kupujícího je možné formou elektronického emailu, zaslaného nejpozději dva dny před domluveným termínem odeslání výrobku.

Zboží bude dodáno adresu uvedenou v objednávce Českou poštou formou standardního balíku na dobírku. Poštovné a balné České pošty v rámci České republiky činí 80 Kč, v případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a o této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávajícího. Vlastnické právo zboží přechází na Kupujícího převzetím a uhrazením zásilky.

Ceny za zboží uvedené v Internetovém obchodě jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky. Úhrady za poštovní služby nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány zvlášť.

Článek III. Záruční doba a reklamace Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruční dobu, která začíná běžet od okamžiku převzetí věci Kupujícím.
Reklamaci může Kupující uplatnit formou zaslání zboží včetně daňového dokladu na sídlo Prodávajícího. Reklamace musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, popis vady a popis jejího vzniku. Reklamace bižuterních šperků není možno uplatnit na škody způsobené neodborným používáním, mechanickým poškozením či opotřebením v důsledku užívání. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní a počítá se ode dne, doručení šperků Prodávajícímu.
Kupující má právo na vrácení zboží bez uvedení důvodu to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V tomto má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácení kupní ceny po odečtení nákladů proběhne do nejpozději do třiceti dnů od vrácení nepoužitého a neporušeného zboží Prodávajícímu.

Článek IX. Ochrana osobních údajů

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které nebudou poskytnuty jinému subjektu (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich zpracování pro jednotlivý obchodní případ. Osobní údaje po dokončení obchodního případu, tj ukončení zákonné záruční doby nebudou dále využívány. Kupující má právo na informaci o zpracování osobních údajů.

Obchodní podmínky